Kto sme

Spoločnosť Future Farming (člen investičnej skupiny GFF s.r.o.) stavia a prevádzkuje aquaponické, hydroponické a RAS farmy a zaisťuje vývoj a dodávku všetkých potrebných technológií pre moderné poľnohospodárske prevádzky po celom svete.

NÁŠ TÍM

Konateľ, odborník na aquaponii

Michal Fojtík

Konateľ, analytik, ekonóm

Martin Podoba

Riaditeľ Farmia Food s.r.o.

Tomáš Krigl

Partner, obchodný rozvoj

Martin Luňák 

HISTÓRIA A BUDÚCNOSŤ

Prvé stretnutie pánov Fojtíka a Luňáka

07/ 2018
Prvé stretnutie pánov Fojtíka a Luňáka v Brne na Tuřanke. Predstavenie aquapónie a plánov do budúcnosti. Začiatok veľkej vízie.

Vznik spoločnosti FUTURE FARMING s.r.o.

11/2018
Vznik spoločnosti Future Farming s.r.o. a zloženie základného kapitálu.

Založenie spoločnosti FARMIA FOOD

04/2019
Založenie spoločnosti FARMIA FOOD zaisťujúcej distribúciu produktov z aquaponických fariem pod jednotnou značkou a s vysokým štandardom kvality.

Zahájenie prác na projekte SENICA

08/2019
Nákup pozemkov a projektová dokumentácia pre získanie potrebných povolení.

Farma KALY

09/2019
Nákup pozemkov, projektová dokumentácia a povolenia, zahájenie rekonštrukcie a stavebných prác. Následné zahájenie chovu pstruha dúhového na farme Kaly.

Zahájenie projektu FUTURE FARMING HERŠPICE

02/2020
Podpísanie zmluvy o prenájme skleníkov o rozlohe 8 640 m². Príprava na rekonštrukciu a dodanie technológie.

MAJETKOVÁ ŠTRUKTÚRA

apartmentflaglicensemap-markercrossmenu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram